PC Franeker

De PC van Franeker 2012
In 1853 richtten vijf Franeker notabelen een Permanente Commissie (PC) op, met als doel "de bevordering en instandhouding van de kaatssport" die op dat moment sterk op zijn retour was. Dit initiatief groeide uit tot de belangrijkste kaatswedstrijd van Friesland.
In deze serie staat het publiek centraal.
< vorige   serie